PROFESSOR
ARNE LJUNGQVIST
ANTI-DOPING FOUNDATION
PROFESSOR ARNE LJUNGQVIST
ANTI-DOPING FOUNDATION
For pure health and clean sports
PROFESSOR ARNE LJUNGQVIST
ANTI-DOPING FOUNDATION
For pure health and clean sports

Vår mission

Stiftelsen Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation är en icke-vinstdrivande organisation som startades 2011 av Professor Arne Ljungqvist. Det främsta syftet med stiftelsen är att höja kunskapen om doping inom idrotten och samhället i stort.

Stiftelsens ändamål är att i Professor Arne Ljungqvists anda:

+ Främja vetenskaplig forskning
inom anti-dopingområdet

+ Främja utbildning för
ren hälsa och ren sport