PROFESSOR
ARNE LJUNGQVIST
ANTI-DOPING FOUNDATION

Styrelse

Professor Arne Ljungqvist
Md, Phd, Professor
Ordförande


Carl Johan Sundberg
Md, Phd, Professor
Styrelseledamot

Håkan Ljungqvist
Styrelseledamot

Staffan Sahlström
Styrelseledamot

Assistent till Arne Ljungqvist

Kristina Wiberg
PA Prof. Ljungqvist
Projektkoordinator
Styrelsesekreterare
+46 70-259 61 68

Stiftelsen arbetar operativt via sitt helägda verksamhetsbolag. Verksamhetsbolaget driver rörelsen Pure For Sure och leds av en styrelse som består av Håkan Ljungqvist (Ordförande), Kristina Olinder (ledamot) och Carl-Johan Sundberg (ledamot).

Pure For Sure Team

Christina Lidén
VD, Professor Arne Ljungqvist Foundation AB
+46 72-305 19 65
Christina.liden@paljf.com

Vendela Hasselberg
Project Manager, Professor Arne Ljungqvist Foundation AB
+46 79-304 62 46
vendela.hasselberg@paljf.com