PROFESSOR
ARNE LJUNGQVIST
ANTI-DOPING FOUNDATION

Professor Arne Ljungqvist har ägnat närmare 45 år i kampen mot doping och är världens främste dopingexpert. Han är både medicinsk professor och har deltagit i OS som höjdhoppare - han hoppade 2.01 i saxstil. Han har bl.a. varit med och grundat WADA – World Anti-Doping Agency – och suttit som ordförande i internationella Olympiska kommitténs medicinska råd. Han är ständigt efterfrågad över hela världen.

Arbetet mot Doping

När Ljungqvist återvände till idrotten i början av 70-talet efter sin medicinska utbildning insåg han snabbt att dopingen var mycket utbrett inom elitidrotten.

“Det första jag reagerade mot var att man tillät fullt friska idrottsmän och kvinnor att ta anabola steroider. Det fanns så lite kunskap om vilka biverkningar de kunde ge och några försök på människor för att få den kunskapen kunde naturligtvis inte göras. Och jag med mina medicinska kunskaper förstod att användningen av steroider var helt åt skogen, de kunde ge allvarliga biverkningar och ändå var det fullt lagligt att ta dem. De sågs inte ens vara omoraliska.”

I början av 70-talet var de internationella förbunden fortfarande passiva, det var bara vid OS som dopingkontroller genomfördes. På Ljungqvists initiativ infördes regler och dopingkontroller i Sverige som ett första försök att stävja problemet. 1976 valdes han in i IAAF - International Association of Athletic Federation - och fick då i uppdrag att bygga upp förbundets antidopingverksamhet.

Han insåg snart att det krävdes en självständig antidopingorganisation som hade stöd hos hela idrottsvärlden. Detta resulterade i att världsantidopingbyrån WADA- World Anti-Doping Agency- bildades 1999 med säte i Montreal. Under åren 2008-2013 var han dess viceordförande.

Ljungqvist har även varit ordförande för Sveriges Riksidrottsförbund och Svenska friidrottsförbundet samt Internationella Olympiska Kommitténs (IOK),WADA:s medicinska kommittéer samt Cancerfonden.

Arne är idag hedersledamot av Internationella Olympiska Kommittén IOK. 2011 startade han sin stiftelse, Professor Arne Ljungqvists Anti-Doping Foundation (PALJF), och har varit dess ordförande sedan start.

Professor Arne Ljungqvist har insett att doping utanför idrotten ökar allt mer och är idag ett folkhälsoproblem där människor använder dopingpreparat och kosttillskott utan att tänka på de skadliga biverkningar och risker som detta medför. Stiftelsen har därför tagit initiativet till rörelsen Pure For Sure som syftar till att utbilda och sprida kunskap så att människor ges en sportslig chans att själva kunna ta ansvar för sina kroppar och veta vad man stoppar i sig.

Utmärkelser

+
1991

H.M. Konungens medalj I 12 storleken med serafimerband

+
1999

Idrottens högsta utmärkelse, Riksidrottsförbundets förtjänsttecken i guld

+
2009

Idrottsakademins hederspris vid Idrottsgalan i Stockholm

+
2009

Doctor honoris causa in sciences vid University of Loughborough (Great Britain)

+
2012

Olympic Order in silver

+
2014

Hedersdoktor vid Högskolan i Gävle.

+
2014

Vid OS i Sotji, Ryssland, mottog hans stiftelse “Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation” Global Sports Developments (GSD’s) 2014 Humanitarian Award.

+
2015

Illis quorum av Regeringen för sitt arbete mot dopning och för en ren idrott.

Publikationer/filmer

Professor Ljunqvist har publicerat både böcker och även film.

+

Dopingjägaren
I “Dopingjägaren” berättar Arne om sitt liv i medicinens och idrottens tjänst. Boken följer en historia med avslöjanden, stjärnfall och skandaler bakom kulisserna i de stora idrottsorganisationerna. Den berättar också på ett personligt plan om Arnes egna erfarenheter och det motstånd och motgångar han mött genom åren.

Boken är översatt till engelska, kinesiska, franska, japanska, arabiska och ryska.

+

The War On Doping
I filmen får man följa Ljungqvists internationella arbete i kampen mot doping.