PROFESSOR
ARNE LJUNGQVIST
ANTI-DOPING FOUNDATION

Om professuren

Stiftelsens ambition är att tillsammans med Karolinska Institutet inrätta en professur inom doping, samhälle och idrott. Professuren ska syfta till att initiera, utveckla och sprida tvärvetenskaplig medicinsk- och beteendevetenskaplig forskning inom området för att påverka attityder och regelverk i samhället.

Ett sådant center skulle bli den första multidisciplinära forskningsinstitutionen kring dopingproblematiken i världen.