PROFESSOR
ARNE LJUNGQVIST
ANTI-DOPING FOUNDATION

Samtycke till och information om behandling av personuppgifter

Genom att registrera dig som beställare av utbildningsmaterial samtycker du som är fysisk person till att Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation behandlar personuppgifter om dig. Behandlingen sker enligt bestämmelserna i General Data Protection Regulation, artikel 5.

Personuppgifterna behandlas för att kunna ge dig tillgång till utbildningsmaterialet när det är beställt och köp har genomförts.

De uppgifter som behandlas är sådana uppgifter som du själv lämnar till Professor Arne-Ljungqvist Anti-Doping Foundation genom inmatning i beställningsformuläret.

Personuppgifterna kommer att sparas av Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation under den tid detta är nödvändigt med hänsyn till ovannämnda ändamål som minst 18 månader. Önskar ni att vi tar bort era uppgifter efter 18 månader är det bara att ni kontaktar oss.

Önskar du som är en fysisk person information om vilka personuppgifter som behandlas om dig har du rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig och egenhändigt undertecknad begäran, få besked om vilka uppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna har hämtats, ändamålen med behandlingen samt till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut. Sådan skriftlig begäran skall ställas till Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation.

Skulle någon uppgift vara felaktig kan Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation  kontaktas för rättelse.

Personuppgiftsansvarig är Professor Arne Ljungqvist Anti-Doping Foundation, Birger Jarlsgatan 41 A, 11145 Stockholm